1828 Santpoort-Noord

Op de hoek van de Vlietweg in Santpoort-Noord worden circa 200 woningen gerealiseerd. 

Op de hoek van de Vlietweg, achter het KPN-gebouw, komt 1828 Santpoort-Noord. Deze (nu nog) onbebouwde locatie ligt vlakbij bij het station van Santpoort-Noord en het centrum van Haarlem. Het strand is op de fiets binnen een half uur te bereiken.

Plan

Circa 200 betaalbare huurappartementen (waarvan ca. 85% sociale huur) voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners samen kunnen komen. Een deel van de appartementen is met voorrang beschikbaar voor jonge medewerkers van het Spaarne Gasthuis en de Hartekamp Groep.

De uitdaging

  • Minimaal 15% openbaar groen realiseren: wens vanuit de gemeente
  • Maximale hoogte is lager dan het nabijgelegen Bastion hotel
  • Veilige verkeersontsluiting naar de Vlietweg
  • Parkeercombinatie op eigen terrein en nabij gelegen openbaar parkeerterrein

Participatie

Het participatietraject bestaat uit twee fases. In de eerste fase (september – oktober 2021) zijn omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd over de voorgenomen plannen, zijn de meegegeven uitgangspunten gepresenteerd en zijn aandachtspunten opgehaald waarmee de ontwikkelaar rekening kon houden tijdens de uitwerking van de plannen. Na een positief besluit van het college van B&W kreeg het participatietraject een vervolg (januari 2022 tot en met augustus 2022). Met een klankbordgroep zijn verschillende onderwerpen besproken, zoals de verkeersontsluiting en het architectonisch ontwerp. De slotbijeenkomst was op 29 augustus 2022.

Status

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor Vlietweg 2 op 28 september 2023 vastgesteld. . Het perceel is van bedrijfsbestemming gewijzigd naar een woon- en groenbestemming. Het bestemmingsplan onherroepelijk. De volgende stap is het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Meer informatie