1828 Haarlem

Circa 140 betaalbare huurappartementen met gedeelde voorzieningen, voor jongeren van 18 tot 28 jaar, aan het prachtige Spaarne.

Aan de Spaarndamseweg 13, op een prachtige locatie (circa 1.500 m2) aan het Haarlemse Spaarne, vlakbij de binnenstad en met goede openbaar vervoer voorzieningen. Deze plek is onderdeel van het ‘ontwikkelgebied Spaarndamseweg’, waar de gemeente Haarlem ongeveer 650 extra woningen wil toevoegen, de openbare ruimte wil verbeteren en meer voorzieningen wil creëren.

Plan

Circa 140 betaalbare huurappartementen voor jongeren van 18 tot 28 jaar met in het woongebouw een gemeenschappelijke ruimte en gedeelde voorzieningen. Hiervan zijn 15 appartementen bestemd voor medewerkers van het Spaarne Gasthuis. Ook willen we functies toevoegen waar ook de omwonenden gebruik van kunnen maken, zoals daghoreca op de zonkant met zicht op het Spaarne.

De uitdaging

  • Klein perceel
  • Maximale hoogte vanuit ontwikkelvisie
  • Bredere openbare kade: wens vanuit de gemeente
  • Bushalte verplaatsen
  • Participatie

Op 17 december 2019 vond de eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden plaats. Aan ongeveer 60 geïnteresseerden legden we onze ideeën voor om op deze locatie een woongebouw te realiseren volgens het 1828-concept. Sindsdien hebben meerdere informatieavonden plaatsgevonden en zijn er per april 2021 twee klankbordgroepen gestart. Met omwonenden worden verschillende thema’s verder uitgediept, zoals openbare ruimte, verkeer en parkeren en bereikbaarheid. Met potentiële bewoners wordt invulling gegeven aan de collectieve ruimtes en het beheerdersconcept. Het traject is te volgen op www.spaarndamseweg13.nl.

Status

De startnotitie is in april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. We hebben verschillende informatiebijeenkomsten met de buurt gehouden. In mei 2020 is een online buurtpeiling uitgezet om de aandachtspunten en wensen uit de buurt te achterhalen. Deze zijn meegenomen in de verdere uitwerking van onze plannen. Het college van B&W heeft op 26 oktober 2021 het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit vormt de basis voor het nog te wijzigen bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt in januari 2023 in de commissie besproken en komt vervolgens 6 weken ter inzage te liggen.

Meer informatie