Anterieure overeenkomst ondertekend, omgevingsplan ter inzage

Publicatie februari 2024

Op 15 februari hebben wij en de gemeente Leidschendam-Voorburg onze handtekening gezet onder de afspraken over de ontwikkeling van de woningbouw op Vlietweg 3. Voor de ontwikkeling van de woningbouw moet de gemeenteraad een nieuw omgevingsplan vaststellen, dat ligt binnenkort ter inzage zodat inwoners hier een reactie op kunnen geven.

Wethouder Bianca Bremer geeft aan dat jongeren met smart wachten op een woning in de gemeente: “Ik ben blij dat we afspraken hebben kunnen maken waardoor jongeren van 18 tot 28 jaar uit onze gemeente voorrang krijgen op een plek. De helft van de woningen is voor jongeren uit Leidschendam-Voorburg. Circa 85% is beschikbaar voor jongeren met een laag inkomen en valt onder sociale huur.”

Anterieure Overeenkomst
In de anterieure overeenkomst die ondertekend is, staan de contractuele afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar, zoals afspraken over kosten en de verhuur van de woningen. Er komen 138 huurappartementen, waarvan ca. 85% sociale huur en 15% middeldure huur. Ook staan er in de overeenkomst afspraken over de omvang van het gebouw, parkeren en de inrichting van de openbare ruimte.

Omgevingsplan
Voor deze gebiedsontwikkeling moet naast Vlietweg 3 ook de bestemming van het naastgelegen perceel Vlietweg 8a worden gewijzigd, de nu bestaande bedrijfsfunctie kan ook daarna worden voortgezet. Het omgevingsplan van Vlietweg 3 en 8a ligt vanaf 23 februari tot en met 4 april ter inzage en is vanaf dan te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een reactie (zienswijze) indienen op het plan kan schriftelijk of eventueel mondeling, meer informatie hierover staat op www.lv.nl/zienswijze-indienen. De officiële publicatie staat binnenkort in het Gemeenteblad en in de gemeenterubriek in Het Krantje. Na de zienswijzeperiode wordt het omgevingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad het omgevingsplan vaststelt, kan de ontwikkelaar starten met de bouw. Dit is naar verwachting in 2025.

Volgens de nieuwe omgevingswet die 1 januari 2024 is ingegaan moeten gemeenten werken met een omgevingsplan. Dit is vergelijkbaar met wat voorheen het bestemmingsplan was. In het omgevingsplan staan gemeentelijke regels waar de ontwikkelaar zich aan moet houden bij het bouwen van de woningen. Bijvoorbeeld over wat voor en hoeveel woningen er mogen komen, de ruimtelijke inrichting, parkeren en het groen.

Inloopavond
Tijdens een inloopavond op 14 maart van 19.00-20.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Leidschendam kunnen inwoners een toelichting krijgen op en vragen stellen over het omgevingsplan. In het omgevingsplan zijn de resultaten uit het participatietraject verwerkt.