Voorrang op huurwoningen voor jonge onderwijsmedewerkers Scholengroep Spinoza

Publicatie maart 2024

In Leidschendam-Voorburg zijn veel onderwijsvacatures voor docenten en andere medewerkers van scholen. Het werk is er in overvloed, maar dat geldt niet voor woningen. Om het voor onderwijspersoneel mogelijk te maken dichtbij hun werk te wonen, tekenden 1828 Groep en Scholengroep Spinoza een samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst houdt in dat er in de vestiging 1828 Leidschendam aan de Vlietweg vijftien appartementen met voorrang beschikbaar zijn voor jonge medewerkers van de scholengroep.  

Jonge medewerkers van Scholengroep Spinoza, tussen de 18 en 28 jaar, krijgen – net als de andere huurders van 1828 – een zogenaamd jongerencontract. Dat betekent dat ze er vijf jaar kunnen wonen. De woningen die vrijkomen zijn opnieuw bestemd voor een van de jonge medewerkers van Spinoza.

“We zetten ons in voor betaalbare huisvesting voor jongeren. Binnen die doelgroep proberen we juist ook jongeren met een cruciaal beroep een plek te geven dichtbij hun werk,” zegt Ernest van der Meijde, initiatiefnemer van 1828. Ook wethouder Jeffrey Keus is blij met dit initiatief: “Met deze afspraken slaan we twee vliegen in een klap. We bieden ruimte aan jong talentvol personeel in het onderwijs en door daarbij voorrang te geven op een betaalbare woning maken we het nog aantrekkelijker om voor een baan in het onderwijs in Leidschendam-Voorburg te kiezen.”

Onder Stichting Scholengroep Spinoza vallen twaalf middelbare scholen in Leidschendam-Voorburg, Delft en Den Haag. Elk van deze scholen heeft een eigen identiteit: een Dalton-school, een categoraal gymnasium, een technasium, praktijkonderwijs, internationale schakelklas en scholengemeenschappen voor algemeen vormend en beroepsonderwijs. De scholengroep telt ruim 900 medewerkers. Jaarlijks lopen er tientallen studenten stage op de scholen, die na hun studie hopelijk starten in het onderwijs.

Peter Lamers, voorzitter van het College van Bestuur over de samenwerking: “Als bestuurder van Spinoza ben ik heel blij met deze afspraak met 1828. We hebben in deze regio geen lerarenopleiding, dus nieuwe docenten studeren en wonen vaak in Rotterdam, Utrecht of Amsterdam. Vaak kunnen aankomende en jonge docenten geen woning kopen in de regio. Dankzij 1828 kunnen nieuwe collega’s nu wel een woning in de buurt krijgen. Hiermee helpen 1828 en de gemeente Leidschendam-Voorburg mee aan het aanpakken van het tekort aan docenten.”

1828 sloot al eerder soortgelijke overeenkomsten voor deze en andere 1828-vestigingen om jongeren met een cruciaal beroep voorrang te geven, zoals met CompaNanny, Spaarne Gasthuis, Hartekamp Groep, de gemeente Haarlem en Samen voor Goud.

1828 Leidschendam
In 1828 Leidschendam aan de Vlietweg komen naast 138 appartementen, waarvan circa 85% sociale huur, zes flexibel te huren werk/atelierruimtes. Op dit moment ligt het omgevingsplan ter inzage. Als alles volgens planning verloopt, worden de appartementen naar verwachting in 2026 opgeleverd. 1828 is een woonconcept voor starters tussen de 18 en 28 jaar. Jongeren huren er een betaalbaar appartement mét eigen keuken en badkamer. Met in het gebouw gezamenlijke ruimtes en gedeelde voorzieningen.